lördag 18 januari 2014

Saker som gör mig förbannad

Brottsförebyggande rådet (Brå) uppskattar i sin Nationella Trygghetsundersökning (NTU) att inte mindre är 36 000 våldtäkter mot kvinnor sker varje år.  36 000! Det är 100 våldtäkter varje dag.

De säger också i rapporten att siffrorna är i underkant.

Behöver nog inte säga mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar